Vorwahlen von Ukraine

Charkov 007 0572
Cherkasy 007 0472
Chernivtsi 007 03722
Chmelnyzkyj 007 0382
Dnipropetrovsk 007 0562
Donetsk 007 0622
Ivano-Frankivsk 007 0342
Kiev 007 044
Luhansk 007 0642
Lviv 007 0322
Odessa 007 0482
Rivne 007 0362
Simferopol 007 0652
Vinnytsya 007 0432
Yalta 007 0654
Zaporizhzhya 007 0612