Vorwahlen von Japan

Akashi 00 81 78
Chofu 00 81 424
Fukuoka 00 81 92
Fukuoka Ashiya 00 81 93
Fukushima 00 81 245
Hakodate 00 81 138
Hino 00 81 425
Hiroshima 00 81 82
Hitachi 00 81 294
Hiyoshi 00 81 45
Ikeda 00 81 727
Kanazu 00 81 776
Kawasaki 00 81 44
Kita-Kyushu 00 81 93
Kobe 00 81 78
Kofu 00 81 552
Koza 00 81 98
Kushiro 00 81 154
Kyoto 00 81 75
Muroran 00 81 143
Nagaoka 00 81 258
Nagasaki 00 81 958
Nago 00 81 980
Nagoya 00 81 52
Naha 00 81 98
Nakama 00 81 93
Oita 00 81 975
Osaka 00 81 6
Sakata 00 81 234
Sapporo 00 81 11
Sendai (Kagoshima) 00 81 996
Sendai (Miyagi) 00 81 22
Tokyo 00 81 3
Toyama 00 81 764
Toyonaka 00 81 6
Urawa 00 81 48
Yamato Takada 00 81 745
Yamazaki 00 81 75
Yokohama 00 81 45
Yubari 00 81 1235